Beceri Eğitimleri

  

Bkare Danışmanlık olarak akademilerimizde amaç, katılımcıların gerek beceri gerek teknik gelişim ihtiyaçlarını yaşayarak öğrenme ve danışmanın deneyim ve bilgi aktarımı ile karşılamaktır.


Yönetim Akademisi Misyonu 

Lider-Yönetici-Koç kavramları arasında günlük hayatında daha kaliteli ilişkiler yaratmak için katılımcılarını desteklemek, gelişimlerini gözlemlemek ve koçluk almak isteyenlerin yanında olmak


“ Koçluk Yapıyoruz Toslamadan :)” 
Hem hedeflerine ulaşan hem çalışan sahiplenmesi yüksek ekipleri nasıl yaratırım? Bu sorunun cevabını arayanlar.Kendine ayna tutup aksiyona geçmek isteyenler....

Geribildiriyorum Germeden Atölyesi 
Geribildirimin gelişim aracı olduğunu kabullenmek, geribidlirimdeki çekince ve inanç sistemlerine bakmak, nasıl verilirse etki yaratıldığını öğrenmek için atölye çalışması

Çan eğrisi Atölyesi 
Çan eğrisi nedir, ne değildir? Neden var? Performanstaki yeri nedir?Merak edenler için...

Çatışmak veya Çatışmamak Atölyesi 
Çatışma nedir? Çatışma yönetimi olur mu? Çatışmadaki alışkanlığım ne? Çatışma vakaları oynamak isteyenlere.

Dinle- Sor Atölyesi 
Bu iki beceride durum tespiti ve gelişim sağlamak 

Satış Akademisi Misyonu: 
Katılımcılarında “Lider – Yönetici - Koç” kavramlarını netleştirmek. Kişinin satışı yönetirken uygulamalarını gözden geçirmesi ve olabileceği en iyi versiyonunu bulma yolculuğunda desteklemek.

SORUYORUZ         MODÜL 1 

Yaşam kalitelerini karşısındakini daha iyi anlayarak “Müşteri dahil” artırmak 
Isteyenler, Satış deneyimi olan ve daha iyi satmak isteyenler. 

Satış becerileri gelişimi, “Müşteriyi Tanıyarak” satış yapılabileceği yönünde 
farkındalık kazandırmak, kişisel hareket planı oluşturmak.

SORUYORUZ            MODÜL 2 Sordum mu? 

Soruyoruz Modül 1 katılımcılarının saha takibi, hareket planının uygulamasını pekiştirmek

SORUYORUZ         MODÜL 3 Sorularla oynamak isteyenler kim? 

Modül 1 e veya 2 yi hakkıyla bitirip soruların gücünden yaralanmayı yaşam beceri setine katmışların kendilerini ödüllendirmek için katıldıkları ileri seviye.. 

SATIŞ KOÇUYUZ I    Toslamadan Satarız 

“Hem satış hedeflerine ulaşıp hem müşteri odaklı davranış sergilemek mmkün mü? Müşteri ihtiyacını ortaya çıkarıp doğru satışı gerçekleştiren ekipler nasıl yaratılır?” Bu soruyu soranların katılması halinde en yüksek fayda sağlanmaktadır

SATIŞ KOÇUYUZ II Satış Koçu Olmak (veya Olmamak) 

SATIŞ KOÇUYUZ I katılımcılarının sahaya döndükten sonra kazandıkları becerileri uygulamaya aktarmaları için destek programıdır. Becerileri yaşama geçirmek için gelişim programıdır. 

Süpervizyon çalışması içerir.


 

    Süleyman Seba Cd. Çeşme Meydanı Sk. No: 5-1 Maçka - Beşiktaş      Tel: (0212) 259 37 11      E-posta: ozlembalkan@bkare.com.tr